Мостове от цирконкерамика

Циркониевите конструкции са изключително здрави и с висока естетична стойност безметални конструкции. Те могат да заместят липсващите ви зъби.