Ортодонтско лечение

Ранно ортодонтско лечение

Кога е подходящият момент за започване на едно такова лечение? Най-доброто време да посетите ортодонта е 5-6 годишна възраст. Целта е да се започне, ако се налага лечение, за да се противодейства на вредните навици. Това включва корекция на носното дишане, чрез комплекс от упражнения, изключване на вредните навици като смучене на палец и устни. Предивикателството е да се избегне последващата ортодонтска терапия или да се опрости последващото лечение в пубертета. Целенасочено се повлиява върху растежа на горната и долната челюст, което означава, че растежът на едната или двете челюсти се насърчава, или подтиска.За лечение използваме RPE, 2х4, лип-бъмпер, функционални апарати.


Ортодонтско лечение

Подреждане на зъбите и корекция на захапката с брекети на подрастващи и възрастни пациенти. Лечението е най-лесно и ефективно ако пациента е в в период на активен растеж, какъвто е той по време на пубертета и ако пациента е съдействащ. С общи усилия и отговорност, подреждаме зъбите и създаваме хармония на зъбно-челюстния апарат. Лечението при възрастни пациенти е по-продължително, често заради заболявания на пародонта или загуба на зъби. При тях може да се наложи колаборация и с други специалисти, както преди, по време, така и след лечението за последващо естетично възстановяване. Използваната система брекети е метални брекети Alexander на American Orthodontics.

Ранно ортодонтско лечение 1

Ортодонтско лечение 1

Ортодонтско лечение 2

Ортодонтско лечение 3

Ортодонтско лечение 4