Високо качество фотополимерни пломби

Откриването на кариеса навреме ще предотврати по-голямо разрушаване на зъба. Кариозните зини се отстраняват и заменят с висок клас фотополимерен материал. Няма нищо по-добро от природата, но тези материали с успех биха възстановили вашите вашите естетични и функционални способности на зъбите .

Обтурация 1

Обтурация 2

Обтурация 3